• 0536 512 84 80
  • 0505 898 78 07
  • 0324 337 4444

Acil Durum Planı

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması, ekiplerin kurulması ve ilgili tatbikatların yapılması “Acil Eylem Planı” olarak adlandırılır.

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik” e göre; işveren, Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli tedbirleri almalı, personel eğitimlerini sağlamalıdır.

Acil durum eylem planını geçerlilik süresi
- Çok tehlikeli sınıf ise 2 yılda bir,
- Tehlikeli sınıfta ise 4 yılda bir,
- Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir acil eylem planını yenilemelidir.


scroll up